Trang chủ Công văn đến Đ.Đ Công văn Lịch Công việc Nhân sự Chia sẻ
Trang chủ
Thành viên đăng nhập
Username
Password
  Thông báo  
   
 [23/11/2018] Lịch công tác tuần từ 26 đến 30 tháng 11 năm 2018
 [17/11/2018] Lịch công tác tuần từ 19 đến 23 tháng 11 năm 2018
 [12/11/2018] Lịch công tác tuần từ 12 đến 17 tháng 11 năm 2018
 [02/11/2018] Lịch công tác tuần từ 05 đến 10 tháng 11 năm 2018
 [26/10/2018] Lịch công tác từ 29 đến 02 tháng 11 năm 2018
 [22/10/2018] Lịch công tác tuần từ 22-26/10 (Bổ sung)
 [12/10/2018] Lịch công tác tuần từ 15 đến 19 tháng 10 năm 2018
 [08/10/2018] Lịch công tác tuần từ 08 đến 12 tháng 10 năm 2018
 [01/10/2018] Lịch công tác tuần từ 01 đến 05 tháng 10 năm 2018
 [01/10/2018] Lịch công tác tuần từ 01 đến 05 tháng 10 năm 2018 (Bổ sung)
 [24/09/2018] Lịch công tác tuần 24 - 29 (bổ sung)
 [18/09/2018] Lịch tuần từ 17-23/9/2018 (Bổ sung)
 [14/09/2018] Lịch công tác 17-23/9/2018
 [07/09/2018] Lịch công tác tuần từ 10 đến 16 tháng 9 năm 2018
 [31/08/2018] Lịch công tác tuần từ 03 đến 07 tháng 09 năm 2018
 [24/08/2018] Lịch công tác tuần từ 27 đến 31 tháng 8 năm 2018
 [21/08/2018] Lịch công tác 20-25/8/2018 (bổ sung lần 2 + điều chỉnh)
 [20/08/2018] Lịch công tác tuần từ 20 tháng 8 đến 24 tháng 8 năm 2018 (Bổ sung)
 [13/08/2018] Số: 1569/TB-ĐDN; Thông báo về việc danh mục tài liệu mới bổ sung theo yêu cầu tại Thư viện.
 [13/08/2018] Lịch công tác tuần 13 - 17/8 (bổ sung)

© Copyright 2009 skhcn.namdinh.gov.vn; thông tin liên hệ: 0350.3868.359, Lducngan@yahoo.com
® Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ giữ bản quyền chương trình này.