Trang chủ Công văn đến Đ.Đ Công văn Lịch Công việc Nhân sự Chia sẻ
Trang chủ
Thành viên đăng nhập
Username
Password
  Thông báo  
   
 [28/04/2017] Số: 885/QĐ-ĐDN; QĐ về việc cho học viên nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập.
 [28/04/2017] Lịch công tác tuần từ 1 đến 7/5/2017
 [27/04/2017] Số: 880/TB-ĐDN; Thông báo về việc nghỉ lễ 30/4-01/5.
 [26/04/2017] Số: 875-879/QĐ-ĐDN; QĐ cho sinh viên thôi học, QĐ xoá tên sinh viên khỏi danh sách.
 [26/04/2017] Lịch công tác tuần từ 24/4 đến 30/4/2017 (Bổ sung lần 3)
 [24/04/2017] Số: 790/TB-ĐDN; Thông báo thực hiện chế độ miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp...
 [21/04/2017] Số; 835/TB-ĐDN; Thông báo v/v triệu tập SV tham dự Hội nghị nói chuyện chuyên đề tuyên truyền phổ biến...
 [18/04/2017] Số: 818/TB-ĐDN; Thông báo về việc triệu tập sinh viên tham dự Hội thi " Ánh sáng soi đường " lần...
 [17/04/2017] Số; 791/TB-ĐDN; Thông báo về việc triệu tập sinh viên tham dự Giải cầu lông, bóng bàn các trường Đại...
 [17/04/2017] Lịch công tác tuần từ 17 đến 23/4/2017 ( Điều chỉnh)
 [13/04/2017] Số: 771/TB-ĐDN; Thông báo về việc triệu tập sinh viên tham gia buổi toạ đàm " Văn hoá đọc" trong...
 [11/04/2017] Số: 735/KH-ĐDN; Kế hoạch về việc khảo sát, thu thập thông tin về việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp...
 [10/04/2017] Số: 739/QĐ-ĐDN; QĐ về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017.
 [10/04/2017] Số: 740/QĐ-ĐDN; QĐ về việc công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khối chính quy học kỳ I năm học...
 [10/04/2017] Số: 733/TB-ĐDN; Thông báo về việc chỉnh sửa thông tin ngoại trú của sinh viên.
 [10/04/2017] Lich công tác tuần từ 10 đến 16 tháng 4 năm 2017 (Bổ sung lần 2)
 [05/04/2017] Số: 703/TB-ĐDN; Thông báo về việc tham gia chương trình phỏng vấn sinh viên năm cuối và cựu sinh viên sang...
 [05/04/2017] Số: 698/ TB-ĐDN; Thông báo về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè.
 [03/04/2017] Số: 665/TB-ĐDN; Thông báo về việc Góp ý Dự thảo " Nội quy PCCC" và " Quy chế PCCC" của Trường...
 [03/04/2017] Lịch công tác Tuần 04 - 09/4/2017 (Bổ sung, điều chỉnh)

© Copyright 2009 skhcn.namdinh.gov.vn; thông tin liên hệ: 0350.3868.359, Lducngan@yahoo.com
® Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ giữ bản quyền chương trình này.