Trang chủ Công văn đến Đ.Đ Công văn Lịch Công việc Nhân sự Chia sẻ
Trang chủ
Thành viên đăng nhập
Username
Password
  Thông báo  
   
 [21/09/2018] Lịch công tác tuần từ 24 đến 29 tháng 9 năm 2018
 [18/09/2018] Lịch tuần từ 17-23/9/2018 (Bổ sung)
 [14/09/2018] Lịch công tác 17-23/9/2018
 [07/09/2018] Lịch công tác tuần từ 10 đến 16 tháng 9 năm 2018
 [31/08/2018] Lịch công tác tuần từ 03 đến 07 tháng 09 năm 2018
 [24/08/2018] Lịch công tác tuần từ 27 đến 31 tháng 8 năm 2018
 [21/08/2018] Lịch công tác 20-25/8/2018 (bổ sung lần 2 + điều chỉnh)
 [20/08/2018] Lịch công tác tuần từ 20 tháng 8 đến 24 tháng 8 năm 2018 (Bổ sung)
 [13/08/2018] Số: 1569/TB-ĐDN; Thông báo về việc danh mục tài liệu mới bổ sung theo yêu cầu tại Thư viện.
 [13/08/2018] Lịch công tác tuần 13 - 17/8 (bổ sung)
 [10/08/2018] Lịch công tác tuần từ 13 đến 17 tháng 8 năm 2018
 [08/08/2018] Lịch công tác từ 06 - 10/8/2018 (điều chỉnh-lần 2)
 [07/08/2018] Lịch công tác từ 06 - 10/8/2018 (điều chỉnh)
 [27/07/2018] Lịch công tác tuần từ ngày 30 tháng 7 đến 03 tháng 8 năm 2018
 [20/07/2018] Lịch công tác tuần từ ngày 23 đến đến 27 tháng 7 năm 2018
 [16/07/2018] Lịch công tác tuần từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 năm 2018
 [06/07/2018] Lịch công tác tuần từ 09 đến 13 tháng 7 năm 2018
 [02/07/2018] Lịch công tác tuần từ 02 - 06/7/2018
 [29/06/2018] Số; 1287/TB-ĐDN Thông báo về việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ KTV Y và GVTH chưa đạt chuẩn
 [26/06/2018] Lịch công tác tuần từ 25 đến 29 tháng 6 năm 2018

© Copyright 2009 skhcn.namdinh.gov.vn; thông tin liên hệ: 0350.3868.359, Lducngan@yahoo.com
® Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ giữ bản quyền chương trình này.