Trang chủ Công văn đến Đ.Đ Công văn Lịch Công việc Nhân sự Chia sẻ
Trang chủ
Thành viên đăng nhập
Username
Password
  Thông báo  
   
 [27/03/2017] Lịch công tác tuần từ ngày 27/3 đến 02/4 năm 2017 (Bổ sung)
 [27/03/2017] Số: 609/TB-ĐDN; Thông báo về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ I năm học...
 [24/03/2017] Số; 588/TB-ĐDN Vv uỷ quyền của Hiệu trưởng cho các Phó Hiệu trưởng
 [22/03/2017] Số: 572/QĐ-ĐDN; Về việc ban hành thể lệ cuộc thi ý tưởng sáng tạo sinh viên trường Đại học Điều dưỡng...
 [22/03/2017] Số: 592/KH-ĐDN; Kế hoạch về việc tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo sinh viên trường Đại học Điều...
 [21/03/2017] Số: 565/QĐ-ĐDN; QĐ về việc cho sinh viên thôi học.
 [17/03/2017] Lich công tác tuần từ 20 đến 26 tháng 3 năm 2017
 [17/03/2017] Số; 553/TB-ĐDN Kết luận cuộc họp GVCN, CVHT, lớp trưởng các lớp sinh viên ngày 15/3/2017
 [16/03/2017] Số; 546/TB-ĐDN Thông báo vv tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày Sách Việt Nam"
 [16/03/2017] Số; 548/TB-ĐDN Vv Xây dựng bộ câu hỏi thi kết thúc học phần
 [15/03/2017] Lich công tác tuần từ 13 đến 19 tháng 3 năm 2017 (Điều chỉnh)
 [15/03/2017] Số: 543/KH-ĐDN; Kế hoạch tổ chức hoạt động hướng ứng " Ngày Sách Việt Nam 21/4.
 [15/03/2017] Số: 544/KH-ĐDN; Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cuối khoá học năm học 2016 - 2017.
 [14/03/2017] Số: 527/TB-ĐDN; Thông báo về việc thay đổi kế hoạch thi tốt nghiệp Đại học điều dưỡng chính quy khoá...
 [14/03/2017] Số: 520/QĐ-ĐDN: QĐ về việc xoá tên sinh viên khỏi danh sách.
 [14/03/2017] Số: 2756/KH-ĐDN; Kế hoạch cải cách hành chính của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2017.
 [13/03/2017] Số: 501/TB-ĐDN: Thông báo về việc tuyển dụng Điều dưỡng làm việc tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội.
 [13/03/2017] Số: 503/TB-ĐDN; Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2016 của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
 [13/03/2017] Số: 504/KH-ĐDN; Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên năm học...
 [10/03/2017] QĐ số 477/QĐ-ĐDN vv sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu thập và khai thác tài liệu nội...

© Copyright 2009 skhcn.namdinh.gov.vn; thông tin liên hệ: 0350.3868.359, Lducngan@yahoo.com
® Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ giữ bản quyền chương trình này.