Trang chủ Công văn đến Đ.Đ Công văn Lịch Công việc Nhân sự Chia sẻ
Trang chủ
Thành viên đăng nhập
Username
Password
  Thông báo  
   
 [19/03/2018] Lịch Công tác tuần từ 19 đến 25 tháng 3 năm 2018 (Bổ sung)
 [13/03/2018] Lịch Công tác tuần từ 12 đến 18 tháng 3 năm 2018 (Bổ sung)
 [09/03/2018] Số: 468/TB-ĐDN; Thông báo thư mục tài liệu mới tại Thư viện.
 [05/03/2018] Lịch Công tác tuần từ 05 đến 11 tháng 3 năm 2018 (Bổ sung)
 [01/03/2018] Số; 267/KH-ĐDN Hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2018
 [27/02/2018] Số;279/TB-ĐDN; Thông báo triển khai kế hoạch làm khoá luận tốt nghiệp.
 [26/02/2018] Số; 364/KH-ĐDN Tổ chức lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp Sau Đại học năm 2017
 [26/02/2018] Số; 363/KH-ĐDN Tố chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ trong tháng 02 và tháng 3 năm 2018
 [22/02/2018] Lịch Công tác tuần từ 26 tháng 02 đến 04 tháng 3 năm 2018
 [07/02/2018] Số; 09/KH-CĐ Tổ chức Hội thi Khéo tay hay làm Chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 08-3-2018
 [02/02/2018] Lich công tác tuần từ 05 đến 11 tháng 02 năm 2018
 [01/02/2018] Số; 284/TB-ĐDN Vv đăng tải chi tiết thông tin các khoản thanh toán cá nhân
 [01/02/2018] Số; 149/KH-ĐDN Đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2018
 [31/01/2018] Số; 273/TB-ĐDN Vv trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân năm 2018
 [29/01/2018] Số; 245 KH-ĐDN Tham gia Lễ ra quân huấn luyện và Hội thi mô hinhg học cụ huấn luyện năm 2018
 [26/01/2018] Lịch công tác tuần từ ngày 29 đến 04/02/2018
 [24/01/2018] Số; 236/TB-ĐDN Vv Tài trợ học phí cho sinh viên năm cuối của Công ty CPTM Tam Qyt
 [24/01/2018] Số; 233/TB-ĐDN Vv kiểm tra rà soát lại thông tin cá nhân
 [24/01/2018] Số; 232/TB-ĐDN Vv tổ chức công khai Bản kê khai tài sản và thu nhập cá nhân năm 2017
 [24/01/2018] Số; 229/TB-ĐDN Vv Tham gia chương trình phỏng vấn Thực sinh Điều dưỡng làm việc tại Nhật Bản của Tập...

© Copyright 2009 skhcn.namdinh.gov.vn; thông tin liên hệ: 0350.3868.359, Lducngan@yahoo.com
® Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ giữ bản quyền chương trình này.